Rekolekcje i misje

REKOLEKCJE I MISJE W PARAFII ŚW. IGNACEGO LOYOLI
W NIEMCACH W LATACH 1992- 2017
 

Rekolekcje Adwentowe trwają 3 dni i rozpoczynają sie w II Niedzielę Adwentu.
Rekolekcje Wielkopostne trwają 4 dni i rozpoczynają się w IV Niedzielę Wielkiego Postu


Prowadzący:

1. Wielki Post- 1992- ks. mgr Edward Kozakiewicz- wikariusz katedralny w Lublinie
2. Adwent -1992 – ks. dr Stanisław Dubiel- Kuria Diecezjalna Lublin
3. Wielki Post – 1993- ks. Leszek Berezecki – wikariusz katedralny w Lublinie
4. Adwent – 1993- ks. Wojciech Hałys- Tarło
5. Wielki Post – 1994- ks. Karol Serkis- Mełgiew
6. Adwent- 1994- ks. Ryszard Winiarski – Krasnystaw
7. Wielki Post- 1995- ks. kan. Tadeusz Józefczak- Bystrzyca
8. Adwent- 1995- ks. Krzysztof Ligocki – Pliszczyn
9. Wielki Post- 1996- ks. mgr Andrzej Bubicz- student KUL
10. Adwent-1996 – ks. mgr Mieczysław Puzewicz- Moderator KSM-u
11. Wielki Post – 1997- ks. Jan Domański- Lublin
12. Adwent- 1997- ks. lic. Janusz Stępniak- KUL
13. Wielki Post- 1998 -ks. lic. Leszek Pankowski – Lwów
14. Adwent- 1998- ks. lic. Janusz Stefanek- Ojciec Duchowny- Seminarium Duchowne
15. Wielki Post- 1999- ks. mgr Wojciech Szlachetka- Lublin
16. Adwent-1999- ks. lic. Jan Brodziak- Ostrówek
17. Misje Jubileuszowe- 2000 – ks. kan. Ryszard Winiarski – Krasnystaw
18. Adwent- 2000- ks. dr Piotr Petryk – Jawidz
19. Wielki Post- 2001- ks. Jarosław Orkiszewski – dyr. ekonom. Seminarium Duchownego
20. Adwent 2001- ks. prałat Jan Mazur – Bractwo św. Alberta – Lublin
21. Wielki Post- 2002- ks. dr Andrzej Krasowski – Ojciec Duchowny – Sem. Duchowne
22. Adwent-2002- ks. lic. Andrzej Bubicz- Lublin
23. Wielki Post- 2003- ks. Andrzej Sternik- Dąbrowica
24. Adwent-2003- -ks. mgr Krzysztof Podstawka- duszpasterz Służby Zdrowia
25. Wielki Post- 2004- ks. lic. Andrzej Kołodziejski- Lublin
26. Adwent- 2004- ks. lic. Bogdan Zagórski- kapelan Policji
27. Wielki Post- 2005- ks. prałat Jan Mazur – Bractwo św. Alberta- Lublin
28. Misje św. - 2005 – O. Jarosław Obroślak- paulin
29. Adwent- 2005- ks. dr Krzysztof Grzesiak- Przew. Komisji Organistowskiej
30. Wielki Post -2006 -ks. kan. Roman Skowron – Krasnystaw
31. Adwent-2006- ks. prob. Piotr Patyk – Borowica
32. Wielki Post- 2007- ks. dr Wojciech Pęcherzewski – Lublin
33. Adwent- 2007- ks. kan. Mirosław Ładniak- dyr. Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę
34. Wielki Post- 2008- ks. prał. Stanisław Sieczka – Kuria Diecezjalna – Lublin
35. Adwent-2008- ks. lic. Wojciech Iwanicki – Radio Er
36. Wielki Post- 2009 -ks. dr Marek Szymański- Seminarium Duchowne – Lublin
37. Adwent- 2009-ks.prof. Marian Stypulak – KUL
38. Wielki Post -2010- ks. prob. Mariusz Nakonieczny – Lublin
39. Adwent- 2010- ks. prob. Krzysztof Krzyszczak- Łucka
40. Wielki Post- 2011-ks.lic.Krzysztof Gałan- Kuria Diecezjalna- Lublin
41. Adwent- 2011- ks. dr Maciej Hułas- KUL
42. Wielki Post- 2012- ks. kan. Jan Domański - Konopnica

43. Adwent - 2012- ks. prob. Piotr Nowak - Lublin

44. Wielki Post - 2013- ks. kan. Piotr Kawałko- dyr. Wydawnictwa "Gaudium"

45. Adwent - 2013 - ks. Marek Urban- wikariusz biskupi do spraw młodzieży

46. Misje św. -2014- ks. dr kan. Krzysztof Podstawka- Wicekanclerz Kurii Metropolitalnej, rzecznik prasowy  Archidiecezji Lubelskiej


47. Adwent - 2014 - ks. Marcin Zarębski - diecezja Palestrina - Italia

48. Wielki Post -2015 - ks. lic. Paweł Bartoszewski- Prefekt Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie

49. Adwent - 2015 - ks. kan. Roman Skowron- proboszcz par. św. Trójcy w Krasnymstawie

50. Wielki Post 2016 - O. Tadeusz Topolski OFMCap z Lubartowa

51. Rekolekcje Ewangelizacyjne " Źródło" - ks. Piotr Iracki z grupą świeckich ewangelizatorów