Strona Główna

XX LECIE RUCHU ŚWIATŁO - ŻYCIE W PARAFII

We wrześniu mija dwudzesta rocznica powstania i działalności Ruchu Światło- Życie / Oazy Rodzin/ w naszej parafii.

Są trzy kręgi, spotykają się raz w miesiącu, uczestniczą w rekolekcjach oazowych, prowadzą adoracje, nabożenstwa, są lektorami i kantorkami. W sobotę 13.09 uczestniczyli w Mszy św. dziękczynnej sprawowanej przez wszystkich duszpasterzy, a po niej uczestniczyli w agapie przy ognisku.

Foto relacja

SPOTKANIA GRUP PARAFIALNYCH

-Przygotowanie III klas do I Komunii św. w każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 15.00

Uroczystość I Komunii św:

17.05.2015r. godz.9.15- klasy III a szkoła w Niemcach i III kl. szkoła w Rudce

24.05.2015r. godz.9.15- klasy III b i III c szkoła w Niemcach

- Przygotowanie do bierzmowania  III klas Gimnazjum w najbliższą środę /10.09/o godz. 17.00

- Pierwsze spotkanie Szkoły Słowa Bożego  w czwartek /11.09/ godz. 18.30

- Chór parafialny- piatek godz. 18.30

- K.S.M.- spotkanie w każdy piątek godz. 19.00

- Ministranci - sobota godz. 11.00

- Lektorzy sobota - godz. 11.30

- Schola "Karolinki" -sobota godz. 12.00

-Oaza Rodzin , Ruch Światło- Życie - sobota-13.09- godz. 18.00

zapraszamy......

 

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA ŚW. AP. PIOTRA I PAWŁA W STULECIE PARAFII

     W niedzielę 29 czerwca o godz. 12.00 - Ks. Abp Stanisław Budzik Metropolita Lubelski celebrował Mszę św. dziękczynną, wygłosił Słowo Boże i poprowadził procesję Eucharystyczną. W koncelebrze uczestniczyli księża rodacy i księża, którzy pracowali w parafii Niemce. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11.00 referatem wygłoszonym przez dr Marka Łosia, prawnuka Ignacego Budnego - fundatora kościoła w Niemcach. Po uroczystej sumie dzieci z rodzicami mogli uczestniczyć w Festynie Rodzinnym. O godz. 20.00 finałem uroczystości był koncert słowno- muzyczny pt " Myśląc Ojczyzna"- poezje Karola Wojtyły.  Wystąpiła światowej sławy śpiewaczka operowa - Alicja Węgorzewska, Zbigniew Zamachowski znany aktor, Natalia Kozub- skrzypaczka, solistka Filharmoni Lubelskiej, Robert Wrona - znany wirtuoz akordeonu, Robert Grudzień - producent  prestiżowych koncertów i festiwali muzycznych i kompoztor. Z racji Jubileuszu stulecia parafia też wydała okolicznościowy album - " Na większą chwałę Bożą".

Festyn Rodzinny i XIII Letni Koncert Kameralny zorganizowano przy współpracy z GOK w Niemcach.

Foto relacja

UROCZYSTOŚĆ CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ

sam 2487Po uroczystej Mszy św o godz. 9.30  wyruszyła procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy ul. Kościelną i ul. Centralną. Mszę św. uświetnił chór parafialny i schola Karolinki. Kazania głosił ks. prof. Maciej Hułas. Przez cały tydzień o godz. 18.00 Msza św. i procesja eucharystyczna wokół kościoła. 26.06 zakończenie Oktawy i poświęcenie wianeczków.

Foto relacja

Stulecie naszej parafii

Czytaj więcej...

OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z AKTEM WANDALIZMU NA TERENIE PARAFII NIEMCE

 


W nocy z 21 na 22 maja 2014 roku nieznani sprawcy dokonali aktu wandalizmu, polegającego na zniszczeniu jednej z figurek Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, znajdującej się w przydrożnej kapliczce przy ul. Lubelskiej w Niemcach (woj. lubelskie). Jest to już drugi akt wandalizmu, dokonany w tym miejscu. Podobna sytuacja wydarzyła się 10 lat temu.

Kapliczka, położona w centrum miejscowości, od czasów przedwojennych stanowi miejsce kultu i jest troskliwie pielęgnowana przez wiernych parafii pw. św. Ignacego Loyoli. Stąd corocznie w Wielkim Tygodniu wyrusza tradycyjna Droga Krzyżowa, gromadząca setki mieszkańców miejscowości na wspólnej modlitwie.

W duchu solidarności z wiernymi parafii w Niemcach wyrażamy głęboki ból z powodu tego chuligańskiego wybryku. Jest to tym bardziej bolesne, że dokonano go w miesiącu, który w tradycji katolickiej jest szczególnie poświęcony osobie Matki Bożej, a przydrożne kapliczki są miejscem, przy którym wierni gromadzą się na tzw. „majówkach” – nabożeństwach poświęconych kultowi Matki Bożej. Tym bardziej zatem, ów chuligański akt rodzi nasz zdecydowany sprzeciw i głęboki smutek.

Pomni na słowa apostoła Pawła „Zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12, 21) zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do modlitwy wynagradzającej za znieważenie Tej, która jest Matką Kościoła oraz za akt godzący w uczucia religijne czczących Ją wiernych.

Zgodnie z informacją przekazaną przez proboszcza parafii w Niemcach, w najbliższą niedzielę, po wszystkich mszach św. odprawianych w kościele parafialnym odbędą się specjalne nabożeństwa wynagradzające.

Zwracamy się w pokornej modlitwie do Boga o nawrócenie tych, którzy dopuścili się tego gorszącego aktu wandalizmu. Jednocześnie apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o zdecydowany sprzeciw wobec jakichkolwiek aktów chuligaństwa, ośmieszania i profanacji wobec osób, miejsc i rzeczy świętych.

 

Rzecznik prasowy Archidiecezji Lubelskiej

Ks. Krzysztof Podstawka

BIERZMOWANIE 2014

p105073720 maja o godz. 18.00- 72 uczniów III klas Gimnazjum w Niemcach przyjęło sakrament bierzmowania z rak ks. bpa Józefa Wróbla.

Foto relacja

ZATRZYMANE W KADRZE- MISJE JUBILEUSZOWE-2014

Codziennie przez całą oktawę od 30 marca gromadziliśmy się na Liturgii i słuchaniu Słowa Bożego w naszej świątyni, a także u tronu Pani Katedralnej, na cmentarzu, na ulicach rozważając stacje Drogi Krzyżowej i przy dwudniowej obecności bł. Jana Pawła II w Jego świętych relikwiach.

Misje prowadził. ks. kan. Krzysztof Podstawka

A wszystko przy jakże dogodnej i przyjaznej pogodzie, to wyraźny dar ojcowski Boga i Jego uśmiech.  Deo gratias!

Za aktywny udział w Misjach dzięki: pracownikom parafialnym, Radzie Duszpasterskiej, Oazie Rodzin, Akcji Katolickiej, Chórom, Scholi, ministrantom, Kółkom Rożańcowym i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób dołożyli swych starań w spotkaniu z Panem, który przechodził przez naszą ziemię i serca.

Foto relacja

OBRAZY ŚW. IGNACEGO LOYOLI

Z okazji 100-lecia naszej parafii, dla upamietnienia tego Jubileuszu, świątynia została przyozdobiona na ścianach prezbiterium dwoma obrazami św. Ignacego. Jeden to - "Święty przed Matką Bożą"- praca malarska p. Teresy Zembrzyckiej nauczycielki z Woli Niemieckiej, drugi to "Wizja Chrystusa"- praca p. Joanny Piekarczyk nauczycielki z Niemiec. Za ten dar dla naszego kościoła malarkom -"Bóg zapłać" od wszystkich parafian. Ramy wykonała firma rzeźbiarsko - pozłotnicza z Chodla. Poświęcenia dokonał 9.03.14 na Mszy św. o godz. 9.30- o. Jan Noszczak - jezuita z Lublina.

Foto relacja

KONKURS LITERACKI I PLASTYCZNY

Z okazji 100- lecia Parafii w Niemcach ogłaszamy Konkurs Literacki i Plastyczny dla uczniów Szkół w Niemcach i Rudce Kozłowieckiej-" PIEKNO NASZEJ STULETNIEJ ŚWIĄTYNI I PARAFII"

Załączniki
Download this file (Konkurs literecki.pdf)Konkurs literecki.pdf[ ]239 Kb
Download this file (Konkurs plastyczny.pdf)Konkurs plastyczny.pdf[ ]199 Kb

SPOTKANIE OPŁATKOWE WSPÓLNOT PARAFIALNYCH

p1050229Wspólnoty parafialne; Rada Duszpasterska, Akcja Katolicka, Oaza Rodzin i Chór spotkały się w Uroczystość Trzech Króli o godz. 18.00 w domu parafialnym na opłatku wigilijnym. Po wspólnej modlitwie, czytaniu Ewangelii, dzielono się opłatkiem i składano sobie życzenia. Śpiewanie kolęd przy akompaniamencie akordeonistów tworzyło prawdziwie rodzinną atmosferę.

Foto relacja

KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK JARZĘBINY

W Uroczystość Świętej Rodziny/29.12/ po Mszach św. o godz. 9.30  i  11.30   wystąpił  znany zespół śpiewaczy "Jarzębina" z Kocudzy z koncertem kolęd i pastorałek.  Słuchacze nagrodzili artystki ludowe gromkimi brawami.

Foto relecja

100- LECIE NASZEJ PARAFII 1914- 2014

Rok 2014 będzie Rokiem Jubileuszowym dla naszej wspólnoty, bowiem 26.03.1914r dekretem ks. Biskupa Lubelskiego Franciszka Jaczewskiego utworzona została parafia św. Ignacego Loyoli w Niemcach, a więc mija 100 lat jej istnienia i działania.

Poznajmy bliżej wybitną postać naszego patrona i świętego- Ignacego Loyolę.

                                                                                                  

Czytaj więcej...

50- LECIE MAŁŻEŃSTW

W niedzielę 20.10 na Mszy św. o godz. 9.30- 21 małżeństw z terenu gminy Niemce obchodzło swój Złoty Jubileusz. Ze swoimi dziećmi i wnukami dziękowali Bogu za wszystkie łaski otrzymywane przez pół wieku. Po Mszy św. otrzymali dyplomy z gratulacjami i serdecznymi życzeniami dalszych wspólnych lat w zdrowiu, z Bożym błogosławieństwem.

Natomiast na Mszy św. o godz. 17.00 został poświecony obraz - ikona : Chrystus Pantokrator / Wszechwładca, Król/. Został wykonany i ofiarowany do naszej świątyni przez znaną malarkę Teresę Zembrzycką.

Foto relacja

DZIEŃ PAPIESKI

p1050087Młodzież ze scholi i KSM-u z racji XIII Dnia Papieskiego- przeżywanego pod hasłem- "Jan Paweł II - Papież dialogu"- dziękowała Bogu za Świętego Wielkiego Polaka  i Jego dzieło. Po Mszy św o godz. 9.30- przedstawili montaż słowno- muzyczny: "Dziękujemy Ci Ojcze". a po wszystkich mszach św. zbierali ofiary na " Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia".

Foto relacja

XXXV Jubileuszowa Pielgrzymka Lublin – Jasna Góra

Jak każdego roku, na początku sierpnia z Lublina wyruszyli pątnicy, by po 12 dniach rekolekcji w drodze,  pokłonić się Pani Jasnogórskiej i przedstawić Jej swoje intencje. Pośród nich była liczna reprezentacja z naszej parafii (32 osoby). Nasi parafianie  pełnili ważne funkcje w grupie 16 – służyli w łączności, służbach porządkowych, scholi, czy poszukiwali noclegów. Wszyscy wytrwale zmagali się z upalną pogodą
i w komplecie dotarli  do tronu Matki Bożej. 

Szlachetna Paczka w parafii Niemce

szlachetna paczka

Zapraszamy wszystkich chętnych do zaangażowania się w projekt SZLACHETNA PACZKA, realizowany przez stowarzyszenie WIOSNA, którego prezesem jest ksiądz Jacek Stryczek z Krakowa. 

Czytaj więcej...

ŚWIĘTO PLONÓW


phoca thumb l p1040160W niedzielę 1.09. 2013 na sumie dziękowaliśmy Bogu za tegoroczne zbiory. Zostały poświęcone przepiękne wieńe dożynkowe, przygotowane przez mieszkańców : Niemiec, Woli Niemieckiej, Rudki i Zalesia. Podziękowano wszystkim rolnikom i ogrodnikom za ich ciżką i często niedocenianą pracę. Na zakończenie dzielono się poświęconym chlebem z tegorocznych zbiorów.

Foto relacja

ŚWIĘTO PARAFIALNE

W niedzielę 28.07 w dniu odpustu parafialnego czciliśmy św. Ignacego Loyolę- patrona naszej 100 letniej świątyni i parafii. Uroczystą sumę celebrował ks. prałat Władysław Kowalik z Lublina, kazania przez całą niedzielę głosił ks. kan. Edward Kozakiewicz z Kurowa. Po Mszy św. o godz. 9.30- z racji patrona kierowców i podróżujących- św. Krzysztofa poświęcono pojazdy.

XII LETNI KONCERT KAMERALNY W NIEMCACH

W Uroczystość Odpustową - Św. Ap. Piotra i Pawła o godz. 17.00 odbył się XII Koncert Kameralny dedykowany bł. Janowi Pawłowi II w 35 rocz. wyboru na Stolicę Piotrową, oraz w 150 rocz. Powstania Styczniowego.
Wystąpili: Grażyna Barszczewska - aktorka i Robert Grudzień- organy.
Aktorka prezentowała poezje Jana Pawła II i Listy Matki Teresy z Kalkuty, oraz Przysięgę Powstańców Styczniowych.
Robert Grudzień wykonywał na organach utwory: Jana, Sebastiana Bacha, Franciszka Schuberta, Charlsa Gounoda i własne.
Słuchacze nagrodzili artystów gromkimi i długimi brawami.

Czytaj więcej...

Ognisko Grup Parafialnych 2013

W niedzielne popołudnie -  23 czerwca członkowie grup parafialnych: Akcji Katolickiej, Oazy Rodzin, Rady Duszpasterskiej i Chóru spotkali się tradycyjnie przy ognisku. Podczas wspólnego spędzania czasu można było posilić się pieczoną kiełbaską, skosztować słodkich wypieków czy napić się tradycyjnej oranżady. Nie brakowało też wspólnotowego śpiewu i życzliwych rozmów. Spotkanie zakończyło się modlitwą Apelu Jasnogórskiego i kapłańskim błogosławieństwem.

Foto relacja 

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA

30 maja  razem z całym Kościołem obchodziliśmy Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej, po Mszy św. o godz. 9.30 wyruszyła procesja Eucharystyczna ul. Centralną. Przez kolejne osiem dni codziennie po Mszy św. o godz. 18.00- procesja wokół kościoła.

6.06- tradycyjne zakończenie Oktawy i poświęcenie wianeczkółw.

Foto relacja

UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚW.

W niedzielę Zesłania Ducha św. I grupa dzieci klas II przystąpiła do I  Komunii św. Liturgii  Mszy św. i całej Uroczystośći przewodniczył ks. bp Ryszard Karpiński, Karolina podziękowała Ks. Biskupowi swemu kuzynowi za uświetnienie ich pierwszewgo spotkania z Chrystusem Eucharystycznym.

II grupa dzieci klas II przystąpiła  pierwszy raz do stołu Pańskiego w Uroczystość Trójcy Przenajświętrzej na Mszy św. o godz. 9.15.  Razem wszystkich dzieci pierwszokomunijnych w tym roku było -80.

Foto relacja

Foto relacje II

BIERZMOWANIE MŁODZIEŻY

W świeto św. Andrzeja Boboli 16 maja o godz. 18.00 Ks.bp prof. Artur Miziński udzielił 80 uczniom III klas Gimnazjum w Niemcach sakramentu bierzmowania.

Foto relacja

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2013 - WSPOMNIENIA

 Czterodniowe rekolekcje od 10.03 do 13.03 prowadził znany misjonarz ks. kan. Piotr Kawałko- dyr. Wydawnictwa Gaudium w Lublinie.Dzieci, młodzież i dorośli uczestniczyli bardzo licznie w naukach rekolekcyjnych. W Roku Wiary tematy nauk prowadziły do odnowienia i umocnienia wiary poprzez uczynki miłosierdzia i odkrywania piękna i wartości modlitwy. Rekolekcjom towarzyszył kolportaż książek Wydawnictwa Gaudium. Podczas ostatniej Mszy św. rekolekcyjnej dla młodzieży- obiegła świat radosna wieść -Habemus papam-  Ojciec święty Franciszek - 266 następcą św. Piotra.

Foto relacja

NIEDZIELA POWOŁANIOWA

27.01 w niedzielę gościliśmy w naszej Parafii Siostry - Matki Bożej Różańcowej- Dominikanki z Lublina.

Po kazdej Mszy św. dawały świadectwo o swoim powołaniu, mówiły o życiu zakonnym i o pracy wśród dzieci i młodzieży, prowadzą na ul. Lawendowej Rodzinny Dom Dziecka, gdzie przebywa 9 dzieci, którym zabrakło opieki rodziców. Siostry zbierały też ofiary na utrzymanie tego Domu Dziecka.

Foto relacja

SPOTKANIE OPŁATKOWE

W niedzielę 13 stycznia o godz. 18.00 tradycją lat ubiegłych odbyło się spotkanie opłatkowe grup parafialnych.

Przybyla Rada Duszpasterska, Oaza Rodzin/ trzy kręgi/, Akcja Katolicka i Chór. Po odczytaniu Ewangelii , modlitwie składano sobie wzajemnie życzenia, łamiąc się opłatkiem. A później nie było końca śpiewom kolęd, pastorałek, wspomnieniom wigilijnym i świątecznym z minionych dziesięcioleci i ciekawym rozmowom oraz planom na rozpoczynający się  rok. Były też solowe wystąpienia w śpiewie kolęd  różnymi językami. Spotkanie zakończono Apelem Jasnogórskim.

Foto relacja

III PARAFIALNY PRZEGLĄD JASEŁEK I GRUP KOLĘDNICZYCH

W 5 stycznia w Zespole Szkół w Niemcach odbył się III Parafialny Przegląd Jasełek i Grup Kolędniczych, w którym wzięły udział grupy teatralne i kolędnicze ze szkół i przedszkoli z terenu gminy Niemce. W przerwach wolontariusze sprzedawali ciasto na rzecz Lubelskiego Hospicjum im. Małego Księcia.    Laureaci Przeglądu wystąpili w naszym kościele po Mszach św.- w niedzielę 6 stycznia. Organizatorem tego Konkursu była Akcja Katolicka w Niemcach.

Foto relacja

Dzięcięce Koło Misyjne

30.12.2012 r. w niedziele po sumie  dzieci z Koła Misyjnego kolędowały na pomoc dzieciom z Wietnamu.

Foto relacja

Ślubowanie Rady Duszpasterskiej

2 grudnia na Mszy św. o godz 11.30  nowo wybrana Rada Duszpasterska złożyła ślubowanie.

Foto relacja

Czytaj więcej...

11 listopada - ŚWIĘTO NARODOWE

Po Mszy św. o godz. 9.30- uczniowie Szkoły Podstawowej  w Niemcach pod kierunkiem nauczycieli: Barbara Józefacka, Ireneusz Bachonko, Mirosław Choina, przedstawili montaż słowno - muzyczny pt. " Ku Wolności". Słuchacze nagrodzili młodych artystów gromkimi brawami.

Foto relacja

ZŁOTY JUBILEUSZ

W niedzielę 21.10 na Mszy św. o godz 9.30-  14 małżenstw z terenu Gminy Niemce obchodziło swój Złoty Jubileusz zawarcia małżenstwa. Jubilaci i ich rodziny dziękowły Bogu za przeżyte lata, za łaski i wspólną drogę. Celebrans złożył im życzenia i gratulacje.  Pół wieku trwałości zwiazku, wspólnej wedrówki na dobre i złe - było w tym jesiennym pięknym dniu niecodzienna okazją by dziękować Bogu i sobie wzajemnie. Jubilaci otrzymali dyplomy gratulacyjne i błogosławieństwo kapłańskie na dalsze lata.

Foto relacja


DZIEŃ PAPIESKI W NIEMCACH

XII Dziń Papieski pod hasłem- "Jan Paweł II - Papież Rodziny" w naszej parafii również obchodzono uroczyście, po Mszy św. o godz. 9.30 -  Schola i K.S.M.- przygtowali program- "Jan Paweł II - do młodzieży", a po Sumie wystąpił znany Zespół Jarzębina z Kocudzy w koncercie - "Totus Tuus"- poświęcony bł. Janowi Pawłowi II,Po wszystkich mszach św. młodzież zbierała ofiary na Fundację Nowego Tysiąclecia (stypendia dla młodzieży z rodzin ubogich ) 

Foto relacja

Odpust parafialny i XI Letni Koncert Kameralny

piotr i pawelW piatek 29 czerwca w uroczystość św Apostołów Piotra i Pawła w naszej parafii odbył się  doroczny odpust ku czci świetych Apostołów którzy obok św. Ignacego Loyoli są patronami naszej parafii. foto relacja

Czytaj więcej...

JUBILEUSZ KS. PROBOSZCZA

SAM 1171W niedzielę 17 czerwca na Mszy Świętej o godz. 11.30  obchodziliśmy jubileusz 40. rocznicy swięceń kapłańskich księdza Proboszcza. Była wspólna modlitwa parafian w intencji jubilata, życzenia i kwiaty.

foto relacja